1 Mart 2011 Salı

BATI BALKAN VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM VE STK’LAR İŞBİRLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSI

TACSO
BATI BALKAN VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM
VE
STK’LAR İŞBİRLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSI
22-24 Şubat 2011 Budva - KARADAĞ

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi(TACSO) kapsamında 22-24 Şubat 2011 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde gerçekleştirilen BATI BALKAN VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM VE STK’LAR İŞBİRLİĞİ Bölgesel Konferansına, Türkiye’den,


Mustafa YARDIMCI            T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanı,
Şaban ACAR                         T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi,
 Mehmet KELEŞ                  Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı,
Mehmet KARTAL                Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri
Ebru HANBAY                      Keçiören Belediyesi Kadın Sığınmaevi Koordinatörü
İnan İZCİ                               Sarıyer Belediyesi Dış İlişkiler Bölümü Koordinatörü
Sezai HAZIR                          Yerel Yön. ve Demokrasi Dünya Akademisi Direktörü
Başak SARAL                       Habitat için Gençlik Derneği Genel Sekreteri
Duygu BEKTAŞ                    İhlas Haber Ajansı Temsilcisi
oluşan 9 kişilik bir ekip katılmıştır. Toplantıya Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’dan 76 ülke delegesi, TACSO görevlileri ve Karadağ’dan yerel yetkililer katılmıştır. Toplantı 3 ayrı açık oturum ve her açık oturumun ardından eş zamanlı 4 atölyenin yapılması ile gerçekleşmiştir.
Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Sorumluluk ve STK’ların Rolü konusunun ele alındığı I.Açık Oturum’da, seçilmiş katılımcıların kısa sunuşlarının ardından ülkeler 4 atölyeye ayrılarak oturumun ana konusu ile ilgili GÜÇ ALANI ANALİZİ yaptılar. Analiz sonucunda elde edilen bulgulardan aleyhte olan güçleri azaltmak, leyhte olan güçleri ise güçlendirmek için neler yapılabileceği tartışıldı.

Yerel Düzeydeki Mekanizmalar-Karar Verme Süreçlerine Katılım ve STK’ların Rolü başlıklı oturumda da yapılan kısa sunuşların ardından Güç Alanı Analizi gerçekleştirildi.  Üçüncü ve son Oturum Yerel Düzeyde STK’ların finansmanı konusunda gerçekleştirildi. Benzeri biçimde güç alanı analizi ile sonlanan oturum sonrasında 3 günün değerlendirilmesi yapılarak yerel düzeyde ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan Güç Alanı Analizlerinin ve toplantının sonuçları TACSO tarafından redakte edilerek katılımcılarla paylaşılmak üzere kayda alındı.    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder