5 Eylül 2012 Çarşamba

4+4+4 = Kaç eder???


AKP hükümeti bir adım daha atarak Muhafazakâr Müslüman Liberaller olarak ülkedeki eğitim alt yapısını değiştirmeye çalışıyor.
Son günlerde gündemdeki önemli konu güneydoğudaki savaş olduğundan az bir kısım insan savaş kadar önemli olabilecek bu eğitim düzeni değişikliğini de konuşuyor. Ama sadece konuşuyor.
Gelen düzenlemeyi herkes biliyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun uygulanmasına ilişkin kamuoyunda merak edilen soruları yanıtlamak için ''4+4+4 kitapçığı'' hazırladı. Bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinde yayımlanan kitapçıkta, yaşla, okul öncesi eğitimle, mesleki ve teknik eğitime yönlendirmeyle, müfredatla, seçmeli derslerle ve öğretmenlerle ilgili pek çok konuda soru-cevap şeklinde bilgi veriliyor.
Bu bilgilere bakınca;
30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 5 yaşını tamamlayacak çocuklar, ilkokul 1. sınıf öğrencisi olarak kayıt yaptıracakmış. 61-66 ay arasındaki çocuklar da velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine başlayabilecekmiş Tabi bu çocuklar Başbakanın dediği gibi GERİ ZEKÂLI değilse…
SBS ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamı tercihleri ve kapasite imkânları çerçevesinde genel liselere, imam hatip liselerine, mesleki ve teknik liselere kayıt yaptırmaları sağlanacakmış. Pekâlâ, bu tercihleri ve kapasite olanaklarını kim ve hangi bilimsel disiplinle inceleyecekmiş???? 
Efendim, genel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında okutulacak zorunlu dersler ile isteğe bağlı seçmeli olan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı derslerinde herhangi bir fark olmayacak biçimde düzenleniyormuş ve bu yeni sistemde ilkokullarda seçmeli ders uygulaması olmayacakmış. Ama Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulacak ve ders saatleri de artırılacakmış.
Az kalsın unutuyordum; sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okullarında kız öğrenciler isterlerse başörtülü Kur'an-ı Kerim Dersi okuyabilecekmiş ve İmam hatip okulları dışındaki okullarda da yine aynı şekilde o derse mahsus olmak üzere başörtülü olarak ders yapılabilecekmiş.
Uyum ve hazırlık çalışmalarını içeren Öğretmen Kitabı'nın giriş bölümünde, okuma ve yazmayı yalnızca okul başarısını etkileyen bir unsur olarak görmemek gerektiği, çünkü okuma yazmanın hayat boyu devam eden bir süreç olduğu belirtiliyor.
Bu hayat boyu sürecek olan sistemde Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel dini bilgiler de öğretilecek ama ilköğretimde ilk yıl sadece A ve E öğrenen çocuklar, peygamberin hayatını şıp diye bir kerede anlayabileceklermiş.
Çünkü A ve E’yi birinci sınıfta, hadi diyelim ki B C D’yi 2. Sınıfta F G H’yi 3 sınıfta öğrendiklerinde 4. Sınıfta bu çocuklardan hiç birisi doğru dürüst Kur’an-ı Kerim veya Hz. Muhammed bile yazamayacaklar ki ama yazmaları önemli değil kulaktan duysunlar öğrenirler.
Burada sadece ideolojik olarak AKP hükümetinin siyasal İslam’ı yaymak için uğraştığını düşünmek abesle iştigal etmek olacak. Çünkü bu muhafazakâr Müslüman liberaller için bunun kadar önemli diğer bir konu da PARA. Yani o para kimin cebine gidecek? 
Geçenlerde gazete askerlik şubelerinin işlevini yitirdiği ve bu nedenle 114 tane askerlik şubesinin kaldırılarak söz konusu askeri alanların Milli Eğitim’e devrinin yapılacağını okumuştum. Bu kararla hükümetimiz ne kadar iyi bir iş yapıyor ve okul sayısını arttırmak istiyor. Yoksa bu araziler yakında Başbakanlığa bağlı TOKİ’ye gitmesin. Zaten TOKİ yapar kazandığımız para ile de okul açarız ne olur ki….
Yukarıdaki tablo aslında bize ne olduğumuzu veya ne olmadığımızı gösteriyor. Okuldan çok camisi, 61.000 kişiye 1 hastane düşerken 911 kişiye bir cami düşen, 1435 kütüphanesi olan doktor sayısı dünyanın birçok ülkesinden daha az olan yani yurttaşının en temel haklarına değer vermek yerine başka işlerle uğraşan bir ülkeyiz.
Son söz şu olsun. Ben kişisel olarak din eğitimi verilmesine karşıyım. Ancak bunu bir şartla kabul edebileceğimi de belirteyim. Tek bir şartım var;
DİĞER TÜM İNANÇLAR, SEMAVİ OLANLAR VE OLMAYANLARDA DÂHİL ÇOCUKLARA EŞİT BİÇİMDE ÖĞRETİLİRSE, İSLAMIN PEYGAMBERİ KADAR, İSA’NIN, MUSA’NIN, BUDA’NIN DA HAYATI ÖĞRETİLİRSE VE TABİ Kİ DİN ADINA YAPILANLARDA GÖSTERİLECEKSE,
İlk imzayı da ben atayım… 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder