5 Haziran 2007 Salı

BURSA ULAŞIM

Nilüfer Tüketici Hakem Heyeti
Başkanlığı’na
                              Nilüfer- BURSA

ŞİKAYETİ YAPAN              : Mehmet KARTAL
                                         Nilüfer Yerel Gündem21
                                         Barış Mah. Lozan Sok. İncir Parkı İçi
                                                                     Nilüfer-BURSA
                                        Telefon  (0-224-452 32 00)


ŞİKAYET EDİLEN              :1. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
                                            Atatürk Cad. Uçak Sok. No:2 BURSA
                                        2. Bursa Otobüsçüler Temin Tevzi Kooperatifi
                                            Şehirlerarası Otobüs Terminali – BURSA


AÇIKLAMALAR                  :

  1. 19.03.2007 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, BOY-KOOP(Bursa Otobüsüler Temin Tevzi Kooperatifi’ne), T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kamu Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazdığım yazıda, Bursa Şehirlerarası Otobüs terminali’ne beni ziyarete gelen bir konuğumu almak üzere gittiğimi, 17 dakika kadar ücretli otoparka aracımı bıraktığımı ve bunun için 3,5 YTL otopark ücreti ödemek zorunda kaldığımı bildiren bir yazı yazmıştım.(EK-1) İlgili yazıda 19.11.2006 tarih ve 26351 sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 51. maddesinin C bendinin 3.fıkrası hükmünü  “....ancak yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden hiçbir şekilde ücret alınmaz…” belirtmiş ve yapılan işlemin yasal olmadığını yönetmelik hükmüne uygun davranılması gerektiğini ifade etmiştim. Söz konusu yazılardan sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’ndan 12.04.2007 tarih ve 9824 sayılı(EK-2) ekte yer alan yanıtı tarafıma ulaşmıştır. Tarafıma ulaşan yazı bilgi verme niteliklidir.

  1. İlk yazıda ifade ettiğim uygulama hali hazırda sürmektedir. Bursa kenti günde on binlerce insanın giriş çıkış yaptığı ülkemizin 4. büyük kentidir. İstanbul – İzmir aksı üzerinde yer alması nedeniyle çok sayıda yolcunun taşındığı bir kenttir. Öte yandan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne düzenli ve ekonomik bir toplu taşıma hizmeti olmadığı gibi, yakın zamanda BursaRay hattının bölgeye getirilmesi mümkün görünmemektedir. Yurttaşlarımızın zaten bin bir zorlukla ulaşım sağladıkları bu kentte, bir de yasalara aykırı biçimde bedeller toplanması hukuksal değildir. Yazılar dikkatle incelendiğinde 2 nokta öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi yetkili kurumların sorumluluğu kendi üzerlerinden özel bir kuruluşa aktardıklarını ifade ederek kendilerini bu konuda sorumlu görmüyor olmalarıdır. Oysa gerek Belediye ve gerekse Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bu konuda sorumluluk sahibidir. İkincisi ise kendilerin yapılan başvuru üzerine yasaları işletmek gibi bir davranış ve refleks yerine “bilgi verme” yönünde davranmalarıdır.   Ayrıca terminal girişinde ayrıldığı söylenen ve 30 araçlık olduğu belirtilen bu alanla yasanın amir hükmünün çevresinden dolaşmaya çalışmaktadırlar. 
SONUÇ ve İSTEK              :
1.    Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sürdürülmekte olan uygulamanın derhal durdurulması ve uygulamanın yukarıda zikredilen Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesini,
2.    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ‘nın 27.02.2007 tarihli meclis kararının yönetmeliğe uygun hale getirilmesini,
3.    19.11.2006 tarih ve 26351 sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 51. maddesinin C bendinin 3.fıkrası  “....ancak yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden hiçbir şekilde ücret alınmaz…” hükmünün uygulanmasını istiyorum. 17.05.2007
Mehmet KARTAL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder